۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۸:۰۷
فرمانده سپاه گرگان در جمع خبرنگاران:
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گرگان گفت : از ابتدای سال جاری ۳ میلیارد و ۶۵ میلیون تسهیلات اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی به ۲۰۰ نفر پرداخت شد است.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۷:۰۴
گزارش تصویری؛
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، صبح امروز (چهارشنبه) و به مناسبت ایام‌‌الله دهه‌ی مبارک فجر در حرم مطهر امام خمینی (رحمه‌الله) و گلزار شهدای بهشت زهرا حضور یافتند.

صفحات