۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۲۱ - ۲۱:۳۵
مهدیانی خبر داد :
مسئول سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گفت :این سازمان در جهت کمک به مردم مناطق کم برخوردار و محروم استان اقدام به برگزاری اردوهای جهادی نخبگان می کند .
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۲۱
بازدید سردار غیب پرور:
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین از محل کار بسیج اصناف و بازاریان کشور بازدید کردند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.
۲۰۱۷/۰۱/۱۷ - ۲۳:۱۰
مسئول سازمان بسیج عشایری در گفت و گو با «بسیج»:
سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دشمن از هر فرصتی برای ضربه زدن به انقلاب استفاده می کند،گفت: بحمدالله سپاه و بسیج در طول چند سال گذشته توطئه های زیادی از سوی دشمن را خنثی نموده اند.

صفحات