۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۶ - ۲۳:۰۰
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در زمان فتنه نشان داد که توان مقابله با بدترین شرایط را دارا است و با بصیرت افزایی در دل مردم، جلوی انحرافات را میگیرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۵۳
امروز منتشر شد:
سازمان بسیج علمی ، پژوهشی و فناوری سپاه نینوا گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.
۲۰۱۶/۱۲/۲۴ - ۲۲:۴۲
سازمان بسيج اساتيد دانشگاه­های استان گلستان به مناسبت ایام الله ۹ دی و محکوم نمودن فتنه ۸۸ بیانیه ای صادر کرد.

صفحات