۲۰۱۷/۰۲/۰۴ - ۱۶:۵۹
سرتیپ سپهر در نشست خبری:
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه براساس فرامین مقام معظم رهبری و ذیل منظومه فکری و اعتقادی ایشان انجمن مردم نهادی برای مدیریت جهادی تشکیل شده است از برگزاری سومین همایش مدیریت جهادی در هجدهم بهمن ماه خبر داد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۴ - ۱۶:۵۹
سرتیپ سپهر در نشست خبری:
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه براساس فرامین مقام معظم رهبری و ذیل منظومه فکری و اعتقادی ایشان انجمن مردم نهادی برای مدیریت جهادی تشکیل شده است از برگزاری سومین همایش مدیریت جهادی در هجدهم بهمن ماه خبر داد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۴ - ۱۶:۵۹
سرتیپ سپهر در نشست خبری:
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه براساس فرامین مقام معظم رهبری و ذیل منظومه فکری و اعتقادی ایشان انجمن مردم نهادی برای مدیریت جهادی تشکیل شده است از برگزاری سومین همایش مدیریت جهادی در هجدهم بهمن ماه خبر داد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۴ - ۱۶:۵۹
سرتیپ سپهر در نشست خبری:
نماینده ولی فقیه با بیان اینکه براساس فرامین مقام معظم رهبری و ذیل منظومه فکری و اعتقادی ایشان انجمن مردم نهادی برای مدیریت جهادی تشکیل شده است از برگزاری سومین همایش مدیریت جهادی در هجدهم بهمن ماه خبر داد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۲۳:۴۶
رئیس سازمان بسیج مستضفعین عنوان کرد :
سردار غیب پرور گفت:بکارگیری ۶۵۰ اتوبوس هوشمند در شرکت جوان سیر ایثار می تواند خدمتی دیگر از بسیج برای مردم عزیز کشورمان باشد و ان شالله در سال آینده، این ظرفیت افزایش خواهد یافت.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۹:۰۹
فرمانده سپاه گالیکش؛
فرمانده سپاه گالیکش گفت: اجرای صحیح فریضه امر به معروف و نهی از منکرباعث کاهش جرم و گناه در جامعه می گردد.

صفحات