۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۲/۰۱ - ۱۴:۳۶
گزارش تصویری ؛
چهارمین یادواره ۱۲ شهید خونین بال محله بالابلوک کردکوی شب گذشته با حضور سردار صادقی فرمانده سپاه نینوا استان گلستان و اقشار مختلف مردم در مسجد بالابلوک این محله برگزار شد.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۱ - ۱۷:۵۶
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان خبرداد :
رئیس ستاد دهه فجر سپاه نینوا گلستان گفت: ایجاد یک هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی از هفته بسیج تا کنون از جمله پرورش قارچ، ماهی، دام، شتر مرغ، زنبور عسل، داروهای گیاهی و صنایع تبدیلی از برنامه های عرصه اقتصادی سپاه گلستان است.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.
۲۰۱۷/۰۱/۳۰ - ۲۳:۱۱
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان؛
مسؤول مهندسی سپاه نینوا استان گلستان گفت: ۱۱ المان باقی‌مانده که عملیات اجرایی پنج المان کلید خورد و ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتیم که امید است این اقدامات متوقف نشود.

صفحات